Kalendář akcí

Září
Název akce Třídy Vyučující Termín
Zahájení školního roku 4. 9.
Sportovně-turistický kurz 3.B, 7.V Dohnal, Bydžovská, Kruliš, Repetný 4. - 8. 9.
Adaptační kurz 1.V Šormová, Boušková 4. - 7. 9.
Adaptační kurz 1.B Zikmundová, Gottwald, Scholz 4. - 8. 9.
Profilová maturitní zkouška Dohnal, Papežová, …. 8. 9.
Exkurze Švédsko 2.V, 3.V Bendlová, Blažková, Dohnal 8. - 17. 9.
Exkurze Anglie 4.V Schlosserová, Maixnerová, Přechová 12. - 16. 9.
Exkurze Řecko 6.V, 2.B Musálková, Rezek, Gottwald 22. 9. - 1. 10.
Říjen
Název akce Třídy Vyučující Termín
Ředitelské volno 23. - 25. 10.
Podzimní prázdniny 26. - 27. 10.
Listopad
Název akce Třídy Vyučující Termín
Den poezie Boušková 14. 11.
Třídní schůzky 15. 11.
Turnaj ve florbalu vyššígymnázium Dohnal, Bendlová 15. 11.
Turnaj ve florbalu nižší gymnázium Dohnal, Bendlová 16. 11.
Exkurze Cukrovar Dobrovice 3.B Rezek 16. 11.
Příběhy bezpráví Blažková 16. 11.
PROFItesty 6.V + 2.B 28. 11.
Prosinec
Název akce Třídy Vyučující Termín
Termín odevzdání přihlášek k MZ 4.B, 8.V 1. 12.
Filmová noc Blažková, Boušková 1. 12.
Exkurze pivovar Velké Popovice 4.B Rezek, Bendlová 6. 12.
Den otevřených dveří 6. 12. od 17:00
Guatemala - zeměpisný pořad 2.V, 6.V, 2.B Scholz 6. 12.
Výběrový lyžařský kurz - Alpy vyšší gymnázium Bendlová, Dohnal, Bydžovská 8. - 11. 12.
Akademie 19. 12.
Exkurze - vánoční trhy - Míšeň Kašparová, Šůrová, Zikmundová D. 20. 12.
Vánoční laťka nižší gymnázium 20. 12.
Vánoční laťka vyšší gymnázium 21. 12.
Vánoční prázdniny 23. 12. - 2. 1.
Leden
Název akce Třídy Vyučující Termín
Zahájení výuky po vánočních prázdninách 3. 1.
Maturitní ples 12. 1.
Den otevřených dveří 16. 1. od 17:00
Lyžařský kurz 2.V, 5.V, 1.B Bendlová, Bydžovská, Černý, Dohnal, Scholz 21. 1. - 28. 1.
Uzavření klasifikace z 1. pololetí 25. 1.
Pedagogická rada 29. 1.
Předávání vysvědčení za 1. pololetí 31. 1.
Únor
Název akce Třídy Vyučující Termín
Skialpinistický kurz Černý, Dohnal 31. 1. - 4. 2.
Pololetní prázdniny 2. 2.
Jarní prázdniny 12. - 18. 2.
Exkurze Coca-Cola 3.B Rezek 22. 2.
Přednáška - Zločiny komunismu semD Daubner 26. 2.
Březen
Název akce Třídy Vyučující Termín
Exkurze Terezín 3. ročníky Daubner, Kratochvíl 4. - 6. 3.
Projektový den Boušková 18. 3.
Jeden svět na školách vyšší gymnázium Blažková 20. a 25. 3.
Matematický klokan Dunovská 22. 3.
Odevzdání seznamu četby ČJL - maturity 4.B, 8.V 27. 3.
Velikonoční prázdniny 28. 3. - 1. 4.
Duben
Název akce Třídy Vyučující Termín
Odevzdání maturitní práce z programování 4.B, 8.V 2. 4.
Písemná maturitní práce z českého jazyka 4.B, 8.V 3. 4.
exkurze Berlín Kašparová, Gottwald, Zikmundová D. 3. 4. - 6. 4.
Písemná maturitní práce z německého jazyka 4.B, 8.V 5. 4.
Písemná maturitní práce z anglického jazyka 4.B, 8.V 8. 4.
Písemná maturitní zkouška z matematiky 4.B, 8.V 11. 4.
exkurze Terezín 4.V Daubner, Schlosserová 15. 4.
Přijímací zkoušky 12. - 17. 4.
Pedagogická rada 16. 4.
Třídní schůzky 16. 4. od 17:30
Uzavření klasifikace - maturanti 19. 4.
Pedagogická rada - maturanti 23. 4.
Exkurze Normandie 3. ročníky Bydžovská, Blažková, Dohnal 23. - 28. 4.
Květen
Název akce Třídy Vyučující Termín
Didaktické testy MZ 4.B, 8.V 2. - 7. 5.
Profilové maturitní zkoušky 4.B, 8.V 20. - 23. 5.
Prevence kyberšikany 2.V, 3.V Boušková 23. 5.
Den vědy 30. 5.
Červen
Název akce Třídy Vyučující Termín
Zájezd Švýcarsko 7.V Boušková 14. - 20. 6.
Uzavření klasifikace za 2. pol. 17. 6.
Pedagogická rada 20. 6.
Sportovní dny 19. - 21. 6.
Třídní výlety 24. - 27. 6.
Předávání vysvědčení za 2. pololetí 28. 6.