Spolek rodičů

Spolek rodičů při našem gymnáziu funguje od roku 1991. Jeho nejdůležitějším posláním je organizace maturitního plesu. Dále podpora studentských aktivit nad rámec výuky, akcí  jako vánoční akademie a projektový den nebo sociální výpomoci.

Dne 10. 11. 2021 byly schváleny nové stanovy.

 

Příspěvky na školní rok 2023/24

V letošním školním roce vybíráme 800 Kč na studenta bezhotovostní platbou na účet spolku (viz níže). Do poznámky prosím uveďte PŘÍJMENÍ JMÉNO studenta. Třídu “vyplníte” zadáním správného specifického symbolu, kdy první číslo označuje ročník a druhé délku studia. Například pro 2.B je SS: 24 (dvojka druhý ročník a čtyřka pro čtyřleté studium) a pro 7.V je SS: 78 (sedm pro septimu a osm pro osmileté studium). Přikládáme QR kód pro pohodlnější platbu, na Vás je pouze doplnit jméno do poznámky a specifický symbol dle třídy. Děkujeme.

 

Kontaktní údaje:

Spolek rodičů při Gymnáziu, Praha 9, Špitálská 2
Špitálská 2/700
Praha 9
190 00
IČO: 44793219
č. ú.: 2202152554/2010

Kontaktní osoba: místopředseda spolku Mgr. Daniel Dohnal (emailové spojení ve tvaru jmeno.prijmeni@gymspit.cz)

 

Rozpočty: