Studenti

Seznam učebnic pro školní rok 2022/2023

1.V 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V
1.B 2.B 3.B 4.B


Aktuální informace pro studenty

Ústní MZ 16. - 19. května
Školení první pomoci pro septimu 17. května a pro 3.B 18. května
Předání MV 24. května od 17:00 v areálu školy
Projektový den první pomoci 6. června
Uzavření klasifikace 16. června
Sportovní dny 21. - 23. června
Třídní výlety 24. - 29. června

 Organizace školního roku dle MŠMT

 

Dokumenty pro studenty:

Školní řád a dodatek
Školní vzdělávací program pro a
Nabídka volitelných a nepovinných předmětů pro školní rok 2023/24