Uchazeči

Výsledky přijímacího řízení 2021:

Čtyřleté studium
Osmileté studium
Následný postup pro uchazeče

 

Gymnázium nabízí 8leté a 4leté denní studium. Jeho hlavním cílem je připravit studenty k vysokoškolskému studiu. Úspěšnost absolventů u přijímacích zkoušek na VŠ je tradičně velmi vysoká. Ve školním roce 2022/2023 otevřeme 1 třídu 8letého a 1 třídu 4letého studia. Malý počet tříd vytváří rodinnou atmosféru, intenzivnější kontakt mezi studenty napříč třídami a individuálnější vztahy studentů a profesorů.

 

Dny otevřených dveří:

středa 8. prosince 2021 od 17:00 hod.
úterý 11. ledna 2022 od 17:00 hod.

Zatím si můžete udělat krátkou video-prohlídku.

 

Přijímací řízení rok 2021 - staré:

Informace k přijímacímu řízení

Přihlášky ke studiu přijímáme do: 1. 3. 2021
Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Termíny přijímacích zkoušek.

Počet podaných přihlášek na školní rok 2021/22:

Čtyřleté studium: 86
Osmileté studium: 206

Harmonogram přijímacích zkoušek: bude upřesněn v dostatečném předstihu.

Kritéria přijímacího řízení: pro čtyřleté a osmileté - soubory pro rok 2021/22

Uzpůsobení podmínek pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami zde.