Škola

Všechny učebny školy jsou multimediální (ozvučení, projektory, Smartboardy…). Dále má škola 2 počítačové učebny, vysokorychlostní připojení k internetu s Wi-Fi pokrytím celé budovy, knihovnu, laboratoře přírodovědných předmětů (chemie, biologie), tělocvičnu s umělou lezeckou stěnou, hřiště s umělým povrchem, posilovnu a atletické hřiště pronajaté od Sokolu Vysočany. Školní jídelna je vybavena moderní technikou a každý den si mohou studenti vybrat ze dvou jídel.

 

Školní akce

Pro žáky 1. ročníku osmiletého a čtyřletého studia škola pořádá adaptační kurzy, které by měly studentům usnadnit vstup do nové třídy a středoškolského života. Každý rok třídy vyráží na školní výlety po Čechách, ale i do zahraničí.

Co se týče sportovní činnosti, škola pořádá lyžařský výcvikový kurz (pro sekundu, kvintu a 1. ročník čtyřletého studia) a sportovně-turistický kurz (pro septimu a 3. ročník čtyřletého studia), dále se škola účastní mnoha sportovních lig, soutěží a turnajů v Praze. Pravidelně pořádáme lyžařský zájezd do Alp.

Škola rovněž pořádá poznávací zájezdy po Evropě. Mezi pravidelné patří zejména Švédko a Normandie a jazykové zájezdy dle vyučovaných předmětů (Spojené království, Německo, Francie a Španělsko).

Studenti se účastní olympiád, pražských soutěží a vzdělávacích akcí ve všech předmětech.

Z kulturních akcí je pořádána tradičně vánoční akademie, maturitní ples, FilmŠpit (filmový festival, studentská tvorba), Den poezie nebo tematicky laděné projektové dny.

Pro představu přikládáme přibližný seznam akcí, jakých se budou moci studenti zúčastnit za celou dobu studia. Popis očima studentky a členky studentské rady Lucie Soukalové.