Maturita 2023/24

Podklady k MZ jaro 2024

Nabídka maturitních předmětů v profilové části MZ

Termíny maturitních zkoušek

Organizace maturitních zkoušek ve školní roce 2023/24

Hodnocení maturitní zkoušky z druhého cizího jazyka

Podklady k MZ z Čj:
Seznam literárních děl pro maturitní zkoušky
Seznam četby (maturanti odevzdají do 31. 3. 2024)
Podmínky profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka
Kritéria hodnocení MZ z Čj
Počítání slov písemné práce
Katalog požadavků

Podklady k MZ z Aj:
Požadavky a kritéria hodnocení ústní zkoušky z Aj
Požadavky a kritéria hodnocení písemné práce z Aj
Celkové hodnocení MZ z Aj

 

Témata k profilové části maturitní zkoušky 2023/2024

Anglický jazyk

Biologie

Dějepis

Francouzský jazyk

Fyzika

Chemie

Matematika a zkušební test

Německý jazyk

Programování

Španělský jazyk

Základy společenských věd

Zeměpis (a zde najdete seznam pojmů a další materiály)

 

Další užitečné odkazy

Status studenta

Vysokeskoly.cz